Kontakty

Konateľ spoločnosti MVDr. Marián Jenčík EmailDetail
Konateľ spoločnosti Hanuš Hlivka EmailDetail
Lekár ortopéd MUDr. Ľubica Jenčíková EmailDetail
Obchodní zástupcovia
Manager spoločnosti Milan Berdis EmailDetail
Manager Ing. Radoslav Sýkora EmailDetail
Manager Silvia Tokarčíková EmailDetail
Manager Mgr. Soňa Holičková EmailDetail

Náš zmluvný prepravcaNáš poštový distribútor