INDIVIDUÁLNE POMÔCKY

     Na tejto stránke nájdete individuálne zhotovené ortopedické a protetické zdravotnícke pomôcky, ako sú protézy, ortézy, korzety, bandáže, ortopedické vložky a obuv.

Tieto pomôcky sa vyrábajú na mieru pacienta, preto je bezpodmienečne nutné, aby sa zákazník dostavil na protetické pracovisko osobne. Ponuka výrobkov zďaleka nepredstavuje náš úplný výrobný sortiment. Po konzultácií s lekárom môžeme vyrobiť aj pomôcku, ktorú v ponuke nenájdete.

Individuálne ortopedicko – protetické zdravotnícke pomôcky vyrábame na základe poukazu vystaveného odborným lekárom.

Takmer všetky pomôcky sú plne hradené zdravotnými poisťovňami.

Individuálne zhotovené ortopedické a protetické zdravotnícke pomôcky