ORTOPEDICKÁ OBUV POLOTOVAROVÁ


     Obuv je vyrábaná na špeciálne vyvinutom kopyte, ktoré bolo konštruované na základe štatistických meraní detských nôh. Tvar kopyta splňuje zásady zdravého obúvania detí a napomáha korigovať vady nôh.

Obuv je vyrábaná sériovo v uvedených veľkostiach a je vhodná pre deti, ktoré majú obe chodidlá rovnako veľké a objemovo bežné.

Obuv sa veľmi osvedčila u detí s postihnutím DMO, kde účinne pomáha chôdzi a v kombinácii s vhodnou individuálnou ortopedickou vložkou je nevyhnutným doplnkom pri rehabilitačnom liečení takto postihnutých detí. U detí s touto diagnózou len sediacich sa danou obuvou docieľuje výrazné zlepšenie postavenia nôh v členkovom kĺbe.

Detská obuv musí mať v prstovej časti dostatočný priestor, tzv. nadmer. U uzavretej obuvi je to 1 – 1,5 cm. Pri otvorenom strihu (sandálová obuv) je to menej.

Presné indikácie preskripcie ortopedickej obuvi vrátene priradenia konkrétnych diagnóz k jej kategóriám (ortopedická obuv jednoduchá, zložitá a veľmi zložitá) sú vymedzené v Liečebnom poriadku MZ SR.

Kód ŠÚKL:
I 10000 - Jednoduchá obuv polotovarová, úhrada poisťovňou 2 x ročne, spoluúčasť pacienta do 18 rokov 16,60 €, nad 18 rokov 23,24 €

Diagnóza:
Q 72.8, Q 72.9, M 05 - M 14, M 21.4 (na predpísanie pomôcky sú potrebné minimálne 3 diagnózy)

Preskripčné obmedzenie:
OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

http://www.sukl.sk/

Ortopedická obuv individuálna