SÉRIOVÉ POMÔCKY

Sme výdajňa zdravotníckych pomôcok a uvedené sériové pomôcky objednávame od našich dodávateľov.

Veľkodistribúcia u nás nie je možná!!


Dôležitou súčasťou našej firmy je oblasť poskytovania sériovo vyrábaných rehabilitačných, kompenzačných a ortopedických zdravotníckych pomôcok, ktoré ovplyvňujú kvalitu života našich pacientov.

Sériovo vyrábané zdravotnícke pomôcky sú uhrádzané z časti alebo v plnej výške zo zdravotného poistenia. Základným predpokladom úhrady zdravotníckej pomôcky prostredníctvom povinného zdravotného poistenia je jej uvedenie v kategorizácií zdravotníckych pomôcok vydávanej kvartálne Ministerstvom zdravotníctva SR.

Pri pomôckach, ktoré nespadajú do kategórie plne alebo z časti hradených zdravotnou poisťovňou je možné pri splnení vopred stanovených zákonných podmienok požiadať o ich čiastočnú kompenzáciu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

V našej ponuke nájdete pomôcky od rôznych výrobcov zamerané na následnú zdravotnú starostlivosť, kúpeľňové a toaletné pomôcky, liečebné pásy a bandáže ale aj invalidné vozíky, chodítka, barle a palice na podporu pohybu.

Je však dôležité poznamenať, že sériové zdravotnícke pomôcky nedokážu priniesť každému pacientovi taký liečebný prínos ako individuálne vyhotovené pomôcky.

Sériovo vyrábané zdravotnícke pomôcky