INVALIDNÉ VOZÍKY

Elektrické vozíky určené prevažne pre interiér

L78563 A200 do 100kg

L78563   A200 do 100kg
• Preskripcia: ZP, RHB, OPR

• Kus za 7 rokov
• Plná úhrada ZP