INVALIDNÉ VOZÍKY

Elektrické vozíky určené prevažne pre interiér

L68407 F 354

L68407  F 354
• Preskripcia: ZP, RHB, OPR

• Kus za 7 rokov
• Plná úhrada ZP