POPIS SPOLOČNOSTI

HISTÓRIA FIRMY

ORTOPROplus spol. s r. o. vznikla v novembri roku 1995 transformáciou firmy ORTOPRO- Hanuš Hlivka, ktorá bola založená vo februári 1993 ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie na výrobu individuálne zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok s celoslovenskou pôsobnosťou.

SPOLOČNÍCI

MVDr. Marián Jenčík – konateľ spoločnosti - zastupuje firmu v oblasti ekonomických a obchodných záležitostí.

Hanuš Hlivka – konateľ spoločnosti – zastupuje firmu v oblasti vývoja a výroby ortopedicko- protetických pomôcok

MUDr. Ľubica Jenčíková – lekár ortopéd – je garantom v oblasti medicínskeho poradenstva pre ortopedickú protetiku.

ORTOPROplus s.r.o. ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie na Slovensku malo už v čase svojho vzniku uzatvorenú celoplošnú zmluvu s Národnou poisťovňou, ktorá zastrešovala každého pacienta na území Slovenskej republiky. Postupom času svoje zmluvné vzťahy rozšírilo o novovznikajúce zdravotné poisťovne. V súčasnosti má ORTOPROplus s.r.o. uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

ŠTRUKTÚRA FIRMY

Spoločnosť ORTOPROplus zamestnáva 75 pracovníkov. Každý z pracovníkov zaradený na dané pracovisko spĺňa požadovanú odbornú spôsobilosť. Snahou všetkých pracovníkov spoločnosti ORTOPROplus je poskytovať služby nielen včas a kvalitne, ale aj na požadovanej európskej úrovni. Z toho dôvodu zamestnávame ľudí viacerých profesií a to: ortopedických technikov, ortopedických mechanikov, krajčírky, ekonómky, produktových manažérov. Klienta–pacienta prijíma administratívna pracovníčka, ktorá ho zaeviduje do kartotéky. Podľa druhu požadovanej pomôcky sa klientovi venuje ortopedický technik, ktorý mu odoberie potrebné miery. Na základe týchto mier zhotoví technik danú pomôcku za pomoci ortopedického mechanika alebo krajčírky. Každá vyrobená pomôcka je vlastne individuálnym výrobkom zhotoveným presne na mieru každého klienta.

POSTAVENIE NA TRHU

ORTOPROplus spol. s r. o. patrí medzi najväčšie ortopedicko-protetické firmy pôsobiace na Slovensku. V súčasnej dobe dosahujeme v oblasti výroby a aplikácie individuálnych ortopedických pomôcok pevné postavenie nielen vo východoslovenskom regióne, ale aj v stredoslovenskom a západoslovenskom. Našim najbližším cieľom je rozšírenie a upevnenie činnosti v danom obore v týchto regiónoch.