Podporné zdravotnícke pomôcky

Pásy

Bedrové pásy na mieru sú ortopedické pomôcky určené pre ľudí s rôznymi typmi bolesti alebo po zraneniach, ktoré potrebujú osobitnú a personalizovanú podporu a stlačenie.

Bedrový pás modifikovaný

Bedrový pás modifikovaný

Kód: I 10011, I 10013

Indikácie: vrodené chyby driekovokrížového prechodu, stavy po operáciách medzistavcových platničiek, posun stavcových tiel

Panvový pás neoprénový

Panvový pás neoprénový

Kód: I 10011, I 10013

Indikácie: fixácia bedrových kĺbov, Sl dysfunkcia

Bedrový pás gumotextilný

Bedrový pás gumotextilný

Kód: I 10011, I 10013

Indikácie: stavy po operáciách a úrazoch

Brušný pás modifikovaný

Brušný pás modifikovaný

Kód: I 10011, I 10013

Indikácie: stavy po operáciách a úrazoch

Individuálny bedrový pás

Bedrový pás neoprénový s anatomickou pelotou

Kód: I 10011, I 10013

Indikácie: stavy po operáciách a úrazoch

Hrudnobedrový pás vysoký plátený

Hrudnobedrový pás vysoký plátený

Kód: I 10011, I 10013

Indikácie: oslabenie brušného svalstva, stavy po operáciách, prietrž

Bedrový pás gumotextilný s anatomickou pelotou

Bedrový pás gumotextilný s anatomickou pelotou

Kód: I 10011, I 10013

Indikácie: stavy po operáciách

Stomický pás namieru

Brušný pás neoprénový stomický

Kód: I 10011, I 10013

Indikácie: prietž, stavy po operáciach

Individuálny pás

Hrudnotlaková pelota

Kód: I10012, I10014

Brušný pás namieru

Brušný pás neoprénový

Kód: I 10011, I 10013

Indikácie: oslabenie brušného svalstva, prietž brušnej steny

Prietržový pás ingvinálny gumový obojstranný

Prietržový pás ingvinálny gumový obojstranný

Kód: I 10011, I 10013

Indikácie: prietrž

Bandáže

Tieto pomôcky riešia najjednoduchšie odchýlky ako je chybné držanie tela, kompenzujú chybné postavenie (posturu). 

Upomínacia bandáž

Upomínacia bandáž

Kód: I 10011, I 10013

Indikácie: chybné držanie tela

Klaviculárna bandáž

Klaviculárna bandáž

Kód: I 10031, I 10033

Indikácie: zlomenina kľúčnej kosti

Individuálna bandáž - záves

Závesná bandáž

Kód: I 10031, I 10033

Indikácie: luxácia kĺbu, pooperačná fixácia

Záves na hornú končatinu

Záves na hornú končatinu

Kód: I 10031, I 10033

Indikácie: luxácia lakťového kĺbu

Korzety

Na závažnejšie štruktúrne deformity sa aplikujú individuálne korzety.

Korzet ORFIZIP

Korzet ORFIZIP

Kód: I 10012, I 10014

Indikácie: poúrazové a pooperačné stavy chrbtice

Korzet na chrbát korekčný z plastu Cheneau CBW, TLSO

Korzet korekčný z plastu Cheneau CBW, TLSO

Kód: I 10012, I 10014

Indikácie: skolióza, vrchol zakrivenia do Th 7

Korzet hyperextenčný trojbodový

Korzet hyperextenčný trojbodový

Kód: I 10012, I 10014

Indikácie: poúrazové a pooperačné stavy chrbtice

Rigidný vzpriamovač chrbtice

Rigidný vzpriamovač chrbtice

Kód: I 10012, I 10014

Indikácie: osteoporóza, Morbus Scheuermann

Korzet trojbodový pelotový s nadstavbou

Korzet trojbodový pelotový s nadstavbou

Kód: I 10012, I 10014

Indikácie: pooperačné stavy

Korzet Boston

Korzet Boston

Kód: I 10012, I 10014

Indikácie: skolióza

Korzet stabilizačný z plastu

Korzet stabilizačný z plastu

Kód: I 10012, I 10014

Indikácie: skolióza v dospelosti

Návrat hore