Ortopedická obuv

Polotovarová obuv

Ortopedická obuv polotovarová sa veľmi osvedčila u detí s postihnutím DMO. Účinne pomáha chôdzi a v kombinácii s vhodnou individuálnou ortopedickou vložkou je nevyhnutným doplnkom pri rehabilitačnom liečení takto postihnutých detí.

Kód ŠÚKL:

I 10000 – Jednoduchá obuv polotovarová, úhrada poisťovňou 2 x ročne, spoluúčasť pacienta do 18 rokov 26,40 €, nad 18 rokov 37,40 €

Diagnóza:

Q 72.8, Q 72.9, M 05 – M 14, M 21.4 (na predpísanie pomôcky sú potrebné minimálne 3 diagnózy)

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

http://www.sukl.sk/

Obuv polotovarová

Individuálna obuv

Je určená pre pacientov s ochorením dolných končatín, ktoré spôsobujú zmeny v tvare a funkčnosti. Tieto zmeny znemožňujú používanie bežných topánok, pretože by mohli zhoršiť ochorenie alebo postihnutie dolných končatín. Ortopedická obuv na mieru sa prispôsobí individuálnym potrebám pacienta a pomôže zmierniť nepríjemné symptómy.

Návod: Ako vybaviť lekársky poukaz/predpis na individálnu ortopedickú obuv

Kód ŠÚKL:
I 10001 – Jednoduchá obuv, úhrada poisťovňou 2 x ročne, spoluúčasť pacienta do 18 rokov 26,40 €, nad 18 rokov 37,40 €

I 10002 – Zložitá obuv, úhrada poisťovňou 2 x ročne, spoluúčasť pacienta do 18 rokov 26,40 €, nad 18 rokov 37,40 €

I 10003 – Veľmi zložitá obuv, úhrada poisťovňou 2 x ročne, spoluúčasť pacienta do 18 rokov 26,40 €, nad 18 rokov 37,40 €

Diagnóza:
Q 72.8, Q 72.9, M 05 – M 14, M 21.40 (na predpísanie pomôcky sú potrebné minimálne 3 diagnózy)

Preskripčné obmedzenie:
OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

http://www.sukl.sk/

Návrat hore