O spoločnosti ORTOPROplus

História firmy

ORTOPROplus s.r.o. vznikla v roku 1995 transformáciou spoločnosti ORTOPRO – Hanuš Hlivka, ktorá bola založená v roku 1993 ako prvá súkromná spoločnosť v oblasti výroby individuálnych ortopedických a protetických pomôcok na celom Slovensku.

Už od svojho vzniku mala ORTOPROplus s.r.o. uzatvorenú zmluvu s Národnou poisťovňou, ktorá vtedy zastrešovala pacientov. Dnes má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Štruktúra firmy

Spoločnosť ORTOPROplus zamestnáva 90 pracovníkov. (ortopedických technikov, ortopedických mechanikov, krajčírky, ekonómky, produktových manažérov) Každý z pracovníkov zaradený na príslušné pracovisko má odbornú spôsobilosť v oblasti ortopedicko-protetických pomôcok a neustále zdokonaľuje svoje vedomosti účasťou na pravidelných školeniach. Všetci sa usilujú pracovať s cieľom splniť požiadavky klientov a poskytnúť im najvyššiu kvalitu služieb.

Pri návšteve našich zariadení sa pacientovi venuje ortopedický technik. Po odobratí potrebných mier sa pomôcka zhotoví za pomoci ortopedického mechanika alebo krajčírky. Pacientovi je následne odovzdaná spolu s pokynmi na jej používanie. Aby sme zabezpečili úhradu pomôcky od poisťovní, vyhotovíme fotodokumentáciu.

Postavenie na trhu

ORTOPROplus spol. s r. o. je jednou z najväčších ortopedicko-protetických firiem na Slovensku s pevným postavením výroby a aplikácie individuálnych ortopedických pomôcok vo východnom, strednom a západnom regióne. Naším cieľom je ďalšie rozšírenie a upevnenie našej činnosti v týchto oblastiach.

Tím spoločnosti ORTOPROplus

MVDr. Marián Jenčík

Riaditeľ spoločnosti
Funkcia: ekonomické záležitosti
+421 556 225 560
ortopro@ortopro.sk
Oblasť pôsobenia: SR

Ortopedická ambulancia Skolióza MUDr. Ľ. Jenčíková PhD.

MUDr. Ľubica Jenčíková, PhD

Lekár ortopéd
Funkcia:
Garant v oblasti medicínskeho poradenstva pre ortopedickú protetiku
+421 911 707 905
skolioza@ortopro.sk
Ortopedická ambulancia
Oblasť pôsobenia: SR

Ing. Filip Jenčík

Konateľ spoločnosti
Funkcia: prevádzkové a obchodné záležitosti
+421 556 225 560
jencikf@ortopro.sk
Oblasť pôsobenia: SR

Hanuš Hlivka

Konateľ spoločnosti
Funkcia: oblasť vývoja a výroby ortopedicko-protetických pomôcok
+421 556 225 560
ortopro@ortopro.sk
Oblasť pôsobenia: SR

Milan Berdis

Obchodno-technický riaditeľ
Funkcia: zabezpečuje strojovú a technickú prevádzku firmy
+421 911 707 992
berdis@ortopro.sk
Oblasť pôsobenia: SR

Ing. Radoslav Sýkora

Manager ORTOPROplus, s.r.o
Funkcia: produktový manager pre stredoslovenský a východoslovenský región
+421 902 334 854
ortopro@ortopro.sk
Oblasť pôsobenia: SR

Návrat hore